Zapomenuté vyhlazování? Príslusníci polské a ceské inteligence v koncentracním tábore Sachsenhausen na pocátku 2. svetové války

 22.00

Herausgegeben von Günter Morsch und Agnes Ohm

Schriftenreihe der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Band 39

V noci 18. na 19. listopadu 1939 nahnala SS více ne 1.100 eskch student a zhruba o tden pozdji, 28. listopadu, 169 profesor a docent krakovskch vysokch kol na nástupit koncentraního tábora Sachsenhausen. Osud této velké skupiny intelektuál z Polska a eské republiky vzbudil na pelomu roku 1939/40 u v samotném, v té dob s více ne 14.000 vzni kompletn peplnném a skoro pt let existujícím obrovském koncentraním táboe Sachsenhausen velk rozruch.
Svazek dokumentuje zvlátní vstavu Památníku a Muzea Sachsenhausen, Jagellonské univerzity Krakov a Univerzity Karlovy v Praze, která se zabvá odvleením krakovskch profesor, eskch student a velké ásti polské kurie do koncentraního tábora Sachsenhausen krátce po zaátku války.

Versand und Porto

Die für Porto anfallenden Gebühren entsprechen der jeweils aktuell geltenden Gebührenordnung der Deutschen Post AG.